PERSONVERNERKLÆRING OG ANSVAR

Om behandling av personopplysninger, bruk av cookies og brukers ansvar


Behandling av personopplysninger skjer i henhold til GDPR.

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er Global Digital Media AS (GDM), Gamle Forusveien 8, 4033 Stavanger, +4740004312.

Formål med lagring og type informasjon
Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker. For registrerte brukere lagrer vi innloggingsdetaljer, herunder det oppgitte navn, telefonnummer og e-postadresse, samt hvilke tilbydere som er valgt som favoritter. Dersom du reserverer en vare gjennom tjenesten lagres informasjon om dette, og det sendes en e-post til tilbyderen med tidspunkt for reservasjon og dine kontaktdetaljer.
Det er mulig å benytte tjenesten uten å registrere seg som bruker, da uten tilgang på enkelte funksjoner.
Ved bruk av våre tjenester kan vi automatisk innhente ikke-personlige data (for eksempel type nettleser, og operativsystem som er brukt, antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på sider og hvilke sider som er besøkt). GDM kan bruke disse dataene for å overvåke hvor populær tjenesten er og for å forbedre egenskaper eller innhold.

Utlevering av informasjon til tredjepart
Dersom du reserverer en vare gjennom tjenesten lagres informasjon om dette, og det sendes informasjon til tilbyderen med tidspunkt for reservasjonen og dine kontaktdetaljer.

Cookies (informasjonskapsler)
LokaleTing benytter cookies for å forbedre tjenesten. Vi benytter Google Analytics for å registrere anonyme data om bruken av våre tjenester. Google Analytics lagrer tre informasjonskapsler:
"_ga" - for å identifisere en bruker, "_gid" - for å skille på brukere, "_gat" - for å begrense antall meldinger som logges. "place": Brukes til å lagre hvilket sted som sist ble valgt.
informasjonskapslene er avgrenset til det aktuelle webområdet.

Brukers rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. GDM har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rett til å
• få innsyn i opplysningene vi har lagret om deg
• få supplert, rettet eller slettet uriktige eller ufullstendige opplysninger
• bestride vår behandling av data
• trekke tilbake samtykke du har gitt
• å kunne overføre data som vi har samlet inn under samtykke, til en annen løsning
Forespørsler skal besvares innen 30 dager av GDM.

Brukers ansvar
Gjennom LokaleTing er det mulig å publisere tekst og bilder offentlig.
LokaleTing tillater anonymitet; Du kan bruke visningsnavn, profilbilde og profiltekst som ikke identifiserer deg.
Fullt navn, e-postadresse og telefonnummer blir aldri delt offentlig med andre brukere, dette deles utelukkende med tilbydere som du gjennom appen har dialog med (som f.eks ved reservasjon).

Du er ansvarlig for egnetheten, riktigheten og lovligheten av tekst og bilder som du publiserer.

Tilsynsmyndighet
Datatilsynet er tilsynsmyndighet:
• Web: www.datatilsynet.no
• E-post: postkasse@datatilsynet.no
• Telefon: +47 22 39 69 00
• Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo